Start a new topic

Jak przekonwertować Zimbra na Exchange Server


 

KDETools Konwerter Zimbra na Exchange Server pomaga konwertować Zimbra do Exchange Server lub importować całe foldery. Pozwala nam importować Zimbra do Exchange Server i wielu formatów plików, takich jak PST, EML, EMLX, MBOX i HTML, itp. To narzędzie oferuje również opcję podglądu w celu ponownego sprawdzenia danych.

 


Login or Signup to post a comment