Start a new topic

Konwerter OST na PST

Skorzystaj z tego profesjonalnego narzędzia KDETools OST do PST Converter, aby naprawić uszkodzone / uszkodzone dane pliku OST i możesz bez wysiłku odzyskać wszystkie usunięte / trwale usunięte elementy skrzynki pocztowej.

Wyświetl podgląd odzyskanych skrzynek pocztowych z pliku OST.


Konwertuj plik OST na plik PST ze wszystkimi elementami skrzynki pocztowej, takimi jak - e-maile, zadania, kontakty, skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, wysłane elementy itp.


To narzędzie obsługuje wszystkie wersje programu Microsoft Outlook (od 97 do 2019).

Bezpośrednio eksportuj dane pliku OST do Exchange Server i Office 365 bez żadnych kłopotów.

Obsługuje konwersję pliku OST do różnych folderów plików, takich jak - pliki PST, MSG, MBOX, NSF, HTML, EML, EMLX, vCard, vCal.


Więcej informacji-  Konwerter OST na PST

1 Comment

Konwertuj OST na PST za pomocą zaawansowanego oprogramowania dostarczonego przez AxBlaze. Oprogramowanie pomaga konwertować kompletne elementy OST do formatu PST dla programu Microsoft Outlook. Zapewnia wiele opcji konwersji plików OST.

 

Odwiedź: http://www.axblaze.com/products/pl/konwerter-ost-na-pst.html

Login or Signup to post a comment