Start a new topic

narzędzie do konwersji ost

Łatwo konwertuj OST na PST za pomocą konwertera OST na PST. To narzędzie do konwersji pomoże Ci przenieść wszystkie elementy, takie jak e-maile, kontakty, lista rzeczy do zrobienia, dzienniki, zadania, załączniki, do, DW, UDW, kalendarze itp. Dziś proponuję to narzędzie, które nie tylko przekonwertuje OST na PST ale także pomaga konwertować uszkodzone, niedostępne i osierocone pliki OST do formatu PST programu Outlook ze wszystkimi właściwościami poczty, formatowaniem tekstu sformatowanego i załącznikami.

więcej informacji-

narzędzie do konwersji ost

1 Comment

Konwertuj OST na PST za pomocą zaawansowanego oprogramowania dostarczonego przez AxBlaze. Oprogramowanie pomaga konwertować kompletne elementy OST do formatu PST dla programu Microsoft Outlook. Zapewnia wiele opcji konwersji plików OST.

 

Odwiedź: http://www.axblaze.com/products/pl/konwerter-ost-na-pst.html

Login or Signup to post a comment