Start a new topic

Konwerter OST na PST narzędzie

  Oprogramowanie OST do PST, które pomaga wszystkim użytkownikom w naprawianiu uszkodzonego, zbezczeszczonego pliku OST z punktu widzenia i konwertowaniu wszystkich naprawionych informacji z pliku OST do pliku PST Outlook z zachowaniem właściwości wiadomości - do, UDW, DW, czas, tematy i inne. Wypróbuj oprogramowanie OST do PST Converter z oprogramowania kdetools, które jest narzędziem innej firmy i pozwala użytkownikowi odzyskać pełne dane z uszkodzonego pliku OST i przekonwertować je na format pliku PST programu Outlook.

 

więcej informacji- http://www.osttopst-converter.com/blog/how-to-convert-ost-to-pst.html

1 Comment

Konwertuj OST na PST za pomocą zaawansowanego oprogramowania dostarczonego przez AxBlaze. Oprogramowanie pomaga konwertować kompletne elementy OST do formatu PST dla programu Microsoft Outlook. Zapewnia wiele opcji konwersji plików OST.

Odwiedź: http://www.axblaze.com/products/pl/konwerter-ost-na-pst.html

Login or Signup to post a comment