Start a new topic

Office 365 Utworzyć kopię zapasową Narzędzie

Użytkownicy mogą łatwo tworzyć kopie zapasowe wiadomości e-mail, kontaktów, harmonogramów spotkań i kalendarzy Office365. Istnieją ręczne i profesjonalne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych Office 365. Użytkownicy mogą po prostu wybrać żądaną skrzynkę pocztową i wyeksportować jej e-maile i załączniki do dowolnego preferowanego formatu pliku. oprogramowanie posiada opcję filtru, dzięki której można wykonać kopię zapasową ważnych danych z konta office 365.


 Office 365 Utworzyć kopię zapasową Narzędzie

Login or Signup to post a comment