Start a new topic

Jak zaimportować Zimbra do Gmaila


Jeśli chcesz importować Zimbra do Gmaila, G Suite, Dysku Google i różnych formatów plików, w tym PST, EML, MBOX, EMLX, vCard, vCal, HTML, format, itp. To narzędzie obsługuje pliki chronione hasłem. Ta aplikacja bezpośrednio importuje Zimbra do Gmaila. To narzędzie obsługuje również plik Zimbra do Office 365 i Exchange Server.

 

Czytaj więcej: https://www.kdetools.com/blog/how-to-import-zimbra-to-gmail.html

1 Comment

Jeśli chcesz przenieść pocztę Zimbra na konto Gmail następnie możesz wypróbować oprogramowanie innych firm, takie jak Softaken IMAP to IMAP Migration tool. To narzędzie bezpośrednio konwertuje pocztę Zimbra do Gmaila, G Suite, Dysku Google itp. To narzędzie wyświetla bezpłatny podgląd wiadomości e-mail z załącznikami. Użytkownik może łatwo konwertować określone dane według zakresu dat, korzystając z opcji Message Filtering. To narzędzie obsługuje również wiele formatów plików, takich jak PST, MBOX, EML, EMLX, HTML, PDF, NSF, OLM itp.

Login or Signup to post a comment