Start a new topic

Narzędzie Kopii zapasowej Hotmail

Oprogramowanie Hotmail Backup jest zalecane wśród wielu innych, ponieważ ma doskonałą wydajność do tworzenia kopii zapasowych elementów skrzynki pocztowej Hotmail.E-maile z wielu kont Hotmail zostaną bezpiecznie pobrane na lokalny komputer.Jest to proste, szybkie i dokładne.


  • Serwer Hotmail do PST, EML, EMLX, MSG, Html i MBOX
  • Klienci poczty e-mail, tacy jak Thunderbird, MS Outlook, Apple Mail, Entourage i wiele innych.
  • Obsługuje wszystkie zaktualizowane wersje systemu operacyjnego Windows.


Aby dowiedzieć się więcej uprzejmie odwiedź tutaj: - Narzędzie Kopii zapasowej Hotmail

Login or Signup to post a comment