Start a new topic

przekonwertować ost na pst

OST to PST Converter pomaga w łatwej konwersji pliku OST do formatu PST. To oprogramowanie przywraca wszystkie komponenty Outlooka i metadane e-mail z załącznikami z pliku ost i eksportuje do pliku PST. To narzędzie plików OST może również naprawić uszkodzone pliki OST i odzyskać utracone dane. Ta funkcja pomaga w naprawianiu różnych typów błędów w programie Outlook spowodowanych uszkodzonymi plikami ost. Narzędzie do konwersji OST na PST może konwertować pliki OST na PST, MSG, MBOX, EML, EMLX, HTML, MHTML, PDF, RTF, vCard i vCal, a także migrować wiadomości e-mail i inne dane z OST do Office 365, Exchange Server i Gmail / Konto G Suite.

więcej informacji-

przekonwertować ost na pst

Login or Signup to post a comment