Start a new topic

przekonwertować ost na pst

Łamanie konwertera ost do pst jest bardzo pomocne w odzyskiwaniu danych OST programu Outlook i ukrywaniu ich w plikach PST, EML, zimbra, EMLX, vCard, vCal, MSG i MBOX, HTML itp. Zapewnia niesamowitą opcję, taką jak opcja podziału plików, która pomaga podziel duży plik na różne małe pliki, poza tym obsługuje Office 365.
więcej informacji-
przekonwertować ost na pst

Login or Signup to post a comment