Start a new topic

Importuj OST do Office 365

Unikalne narzędzie migracji OST do Office 365. To narzędzie może natychmiast odzyskać wszystkie utracone elementy bazy danych z uszkodzonych plików OST i umożliwić użytkownikom importowanie ich na konto Office 365. Oprogramowanie OST to office 365 Converter to świetne narzędzie do importowania wiadomości e-mail, skrzynek pocztowych i wszystkich uszkodzonych baz danych OST na konto Office 365 we wszystkich załącznikach. Został opracowany z przejrzystym interfejsem, dzięki czemu każdy może łatwo manipulować narzędziem. Będziesz utalentowanym rozwiązaniem dla elementów migracji plików OST offline i przenieś nieograniczoną liczbę plików OST do formatowania za pomocą tego ostatecznego OST do aplikacji Office 365.


Zaloguj się na swoje konto Office 365 >> Centrum administracyjne >> Exchange.

Pojawi się okno Exchange Admin Center >> Uprawnienie >> kliknij dwukrotnie Organizacja.

Zarządzanie pojawia się nowe okienko >> + znak >> wybierz Skrzynka pocztowa Import Eksport >> Dodaj >> Ok.

Następnie wybierz ponownie Import skrzynek pocztowych i eksportuj >> Zapisz.


Więcej informacji-

Importuj OST do Office 365

 

Login or Signup to post a comment