Start a new topic

Hur man importerar Zimbra till Exchange Server

Detta verktyg importerar Zimbra TGZ-objekt som e-post, kontakter, tidskrifter, anteckningar och så vidare. Denna applikation importerar Zimbra till Exchange Server och flera filformat inklusive PST, EML, MSG, EMLX, vCard, vCal, etc.


Läs mer: https://www.kdetools.com/blog/how-to-migrate-zimbra-to-exchange-server.html

Login or Signup to post a comment