Start a new topic

Convertidor de OST a pst

---- Si desea abrir su archivo OST en formato de archivo PST, le sugiero que utilice la herramienta de migración OST a PST para cambiar el formato de archivo OST a PST. Al utilizar esta herramienta de conversión de archivos OST, el usuario puede migrar fácilmente los datos del archivo OST al formato de archivo PST de Outlook. El usuario puede exportar fácilmente correos electrónicos, contactos y calendario, etc.


http://www.osttopst-converter.com/blog/how-to-convert-ost-to-pst.html


 

 

 

 


Encara busqueu una solució perfecta i segura per convertir el format de fitxer OST a PST? Us suggeriria que feu servir la coneguda i avançada solució per a la conversió. Podeu utilitzar el fitxer OST en un programari PST Converter que permet als usuaris convertir elements de la bústia de correu OST en PST, EML, EMLX, MSG, MBOX, etc. També hi ha una versió de demostració gratuïta disponible per avaluar el rendiment de la utilitat. Executa MS Outlook en totes les versions, com ara -2000, 2002, 2003, 2008, 2010, 2013, 2016 i el darrer 2019.

La herramienta confiable perfecta para exportar archivos OST a formato PST de manera segura es OST en PST Exporter Tool. Esta herramienta incluye una edición de demostración gratuita, así como opciones de conversión a PST Outlook, EML, MSG, Office 365, MBOX. Esta herramienta funciona para todas las versiones de MS Outlook, así como para las versiones de Windows hasta. El recurso perfecto para que el usuario elija y utilice una conversión selectiva sin problemas que exporta elementos y carpetas de OST a PST.

Login or Signup to post a comment