Start a new topic

Konwerter Zimbra na MBOX


Oprogramowanie do konwersji Zimbra na MBOX, które z łatwością konwertuje pliki Zimbra do formatu MBOX bez utraty danych. Oprogramowanie może przywracać i wyodrębniać różne formaty plików poczty, kontaktów, kalendarza, zadań, dziennika itp. Obsługa oprogramowania w formatach ANSI i UNICODE. Nie ma limitu rozmiaru pliku do konwersji Zimbra na MBOX.
Czytaj więcej: http://www.olm-converter.com/tgz-extension/convert-zimbra-to-mbox.html

Login or Signup to post a comment