Start a new topic

Zimbra till MBOX-omvandlare


Zimbra till MBOX-omvandlarmjukvara som enkelt konverterar Zimbra-filer till MBOX-format utan att förlora data. Programvaran kan återställa och extrahera olika filformat av Mail, Kontakter, Kalender, Uppgifter, Dagbok, etc. Programvarustöd i ANSI- och UNICODE-format.
Läsa Mer: https://www.kdetools.com/zimbra/mbox/

Login or Signup to post a comment