Start a new topic

Hvordan flytte Zimbra-fil til MBOX


Flytt enkelt Zimbra-fil til MBOX med tredjeparts KDETools Zimbra til MBOX-konverteringsprogramvare. Den støtter flere e-postklienter som Apple Mail, Pocomail. Det selektive hovedalternativet som brukes til å flytte elementer og mapper fra Zimbra til MBOX.

Les mer: https://www.kdetools.com/zimbra/mbox/

Login or Signup to post a comment