Start a new topic

Konwerter Zimbra na serwer Exchange


Zimbra to Exchange Server Converter to najlepsze i najbardziej niezawodne narzędzie do pełnej konwersji pliku Zimbra do pliku Exchange Server. Ma zbyt wiele niesamowitych funkcji, takich jak - konwencja wielokrotnego nazewnictwa, konwersja zaszyfrowanych plików Zimbra itp. Najlepszą cechą tego oprogramowania jest to, że wykorzystuje zaawansowany algorytm, który pomaga również użytkownikom innym niż IT konwertować ich uszkodzony plik Zimbra.

Czytać Jeszcze: https://www.kdetools.com/zimbra/exchange/

Login or Signup to post a comment