Start a new topic

Jak przekonwertować pliki Zimbra na PST


To narzędzie ma wiele zaawansowanych funkcji, dzięki którym użytkownik może łatwo konwertować swoje pliki Zimbra, takie jak szybka konwersja danych, uszkodzony plik również bezpiecznie przekonwertowany, a wiadomości e-mail z właściwościami Meta są przesyłane itp.
Czytać Więcej: https://www.kdetools.com/zimbra/

Login or Signup to post a comment